iPhone Sóc Trăng
HOTLINE 0962111333 ANH CHỊ VUI LÒNG LIÊN HỆ
Nhân Viên Bán Hàng 0916339052 Kỹ Thuật – Bán Hàng 0962111333
Nhân Viên Bán Hàng 0916339052 Kỹ Thuật – Bán Hàng 0962111333
Nhân Viên Bán Hàng 0916339052 Kỹ Thuật – Bán Hàng 0962111333
iPhone Qua Sử Dụng Đẹp LIKENEW
TÊN SẢN PHẨM T-TRẠNG MODEL X-XỨ GIÁ GHI CHÚ
iPhone 6S 32G QSD  16G LL/A 3390 Fullbox + Bảo hành 12 Tháng
iPhone 6sPlus 32G QSD LL/A  4500 Fullbox + Bảo hành 12 Tháng
iPhone 7G 32G  QSD LL/A 4500 Fullbox + Bảo hành 12 Tháng
iPhone 7Plus 32G QSD LL/A 6390 Fullbox + Bảo hành 12 Tháng
iPhone 7Plus 128G QSD LL/A 7390 Fullbox + Bảo hành 12 Tháng
iPhone 8Plus 64G QSD LL?A 8.500 Fullbox + Bảo hành 12 Tháng
iPhone X 64G  QSD LL/A 9.300 Fullbox + Bảo hành 12 Tháng
iPhone X 256G QSD LL/A 10.200 Fullbox + Bảo hành 12 Tháng
iPhone XS 64G  QSD 2 SIM LL/A 10.500 Fullbox + Bảo hành 12 Tháng
iPhone XSMAX 64G QSD 2 SIM LL/A 12.900 Fullbox + Bảo hành 12 Tháng
iPhone 11 Promax 64G QSD 2 SIM LL/A 20.500 Fullbox + Bảo hành 12 Tháng
iPhone 11 64G QSD 2 SIM LL/A 13.900 Fullbox + Bảo hành 12 Tháng
iPhone 11 Pro 64G 2 SIM 16.900 Fullbox + Bảo hành 12 Tháng
iPHONE NEW NGUYÊN SEAL CHƯA ACTIVE BH ĐỦ 12 THÁNG
TÊN SẢN PHẨM T-TRẠNG MODEL X-XỨ GIÁ GHI CHÚ
IPHONE 11 64G Chưa Active  2 SIM VN/A 16.800 Nguyên seal Zin
IPHONE 12 64G Chưa Active 2 SIM LL/A LIÊN HỆ Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PRO 128G Chưa Active 1 SIM 2 SIM 1 SIM LL/A ZA/A VN/A LIÊN HỆ LIÊN HỆ LIÊN HỆ Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PROMAX 128G Chưa Active 1 SIM 2 SIM 1 SIM LL/A ZA/A VN/A LIÊN HỆ LIÊN HỆ LIÊN HỆ Nguyên seal Zin
IPHONE 12 – 128GB BLUE Chưa Active 1 SIM 2 SIM 1 SIM LL/A ZA/A VN/A LIÊN HỆ LIÊN HỆ LIÊN HỆ Nguyên seal Zin
IPHONE 12 – 128GB GREEN Chưa Active 1 SIM 2 SIM 1 SIM LL/A ZA/A VN/A LIÊN HỆ LIÊN HỆ LIÊN HỆ Nguyên seal Zin
IPHONE 12 – 128GB RED Chưa Active 1 SIM 2 SIM 1 SIM LL/A ZA/A VN/A LIÊN HỆ LIÊN HỆ LIÊN HỆ Nguyên seal Zin
IPHONE 12 – 128GB BLACK Chưa Active 1 SIM 2 SIM 1 SIM LL/A ZA/A VN/A LIÊN HỆ LIÊN HỆ LIÊN HỆ Nguyên seal Zin
IPHONE 12 – 128GB WHITE Chưa Active 1 SIM 2 SIM 1 SIM LL/A ZA/A VN/A LIÊN HỆ LIÊN HỆ LIÊN HỆ Nguyên seal Zin
MACBOOK ĐÃ QUA SỬ DỤNG
TÊN SẢN PHẨM T-TRẠNG MODEL X-XỨ GIÁ GHI CHÚ
MACBOOK PRO 2017 SSD256 QSD CALL/INBOX 0962.111333
MACBOOK PRO 2017 SSD256 QSD CALL/INBOX 0962.111333
MACBOOK AIR 2017 QSD CALL/INBOX 0962.111333
MACBOOK PRO 2018 QSD CALL/INBOX 0962.111333
MACBOOK PRO 2020 QSD CALL/INBOX 0962.111333
IPHONE 12 PRO – 128GB BLUE Chưa Active 1 SIM 2 SIM 1 SIM LL/A ZA/A VN/A LIÊN HỆ LIÊN HỆ LIÊN HỆ Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PRO – 128GB GREEN Chưa Active 1 SIM 2 SIM 1 SIM LL/A ZA/A VN/A LIÊN HỆ LIÊN HỆ LIÊN HỆ Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PRO – 128GB RED Chưa Active 1 SIM 2 SIM 1 SIM LL/A ZA/A VN/A LIÊN HỆ LIÊN HỆ LIÊN HỆ Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PRO – 128GB BLACK Chưa Active 1 SIM 2 SIM 1 SIM LL/A ZA/A VN/A LIÊN HỆ LIÊN HỆ LIÊN HỆ Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PRO – 128GB WHITE Chưa Active 1 SIM 2 SIM 1 SIM LL/A ZA/A VN/A LIÊN HỆ LIÊN HỆ LIÊN HỆ Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PRO – 256GB BLUE Chưa Active 1 SIM 2 SIM 1 SIM LL/A ZA/A VN/A LIÊN HỆ LIÊN HỆ LIÊN HỆ Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PRO – 256GB GREEN Chưa Active 1 SIM 2 SIM 1 SIM LL/A ZA/A VN/A LIÊN HỆ LIÊN HỆ LIÊN HỆ Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PRO – 256GB RED Chưa Active 1 SIM 2 SIM 1 SIM LL/A ZA/A VN/A LIÊN HỆ LIÊN HỆ LIÊN HỆ Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PRO – 256GB BLACK Chưa Active 1 SIM 2 SIM 1 SIM LL/A ZA/A VN/A LIÊN HỆ LIÊN HỆ LIÊN HỆ Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PRO – 256GB WHITE Chưa Active 1 SIM 2 SIM 1 SIM LL/A ZA/A VN/A LIÊN HỆ LIÊN HỆ LIÊN HỆ Nguyên seal Zin
NOKIA 8800 NOKIA 6700 VERTU
TÊN SẢN PHẨM T-TRẠNG MODEL X-XỨ GIÁ GHI CHÚ
NOKIA 6700C 2.500
NOKIA 8800A SHAPHIA 5.500
NOKIA 8800A BLACK 5.500
NOKIA 8800 GOLD 5.500
NOKIA 8800E SHAPHIA 15.000 CALL 0962.111333
NOKIA 8800E ARTE 15.000 CALL 0962.111333
NOKIA 8800E CARBON 18.000 CALL 0962.111333
NOKIA 8800E GOLD 25.000 CALL 0962.111333
NOKIA 8800E GOLD 25.000 CALL 0962.111333