iPhone Sóc Trăng

TÍN MOBILE

118 Phú Lợi Phường 2 TP Sóc Trăng

HOTLINE 0962111333
ANH CHỊ VUI LÒNG LIÊN HỆ
Nhân Viên Bán Hàng 0916339052 Kỹ Thuật – Bán Hàng 0962111333

iPhone Qua Sử Dụng Đẹp LIKENEW
TÊN SẢN PHẨM T-TRẠNG MODEL X-XỨ GIÁ GHI CHÚ
iPhone 6S 32G QSD  16G 3600 Fullbox đủ phụ kiện + Bảo hành 12 tháng
iPhone 6sPlus QSD 32G  4900 Fullbox đủ phụ kiện + Bảo hành 12 tháng
iPhone 7G  QSD 32G 4800 Fullbox đủ phụ kiện + Bảo hành 12 tháng
iPhone 7Plus 32G QSD 32G 6390 Fullbox đủ phụ kiện + Bảo hành 12 tháng
iPhone 7Plus 128G QSD 128G 7390 Fullbox đủ phụ kiện + Bảo hành 12 tháng
iPhone 8Plus 64G QSD 8.500 Fullbox đủ phụ kiện + Bảo hành 12 tháng
iPhone X 64G QSD 9.900 Fullbox đủ phụ kiện + Bảo hành 12 tháng
iPhone X 256G QSD 10.900 Fullbox đủ phụ kiện + Bảo hành 12 tháng
iPhone XS 64G GOLD QSD 11.500 Fullbox đủ phụ kiện + Bảo hành 12 tháng
iPhone XSMAX 64G QSD 13.900 Fullbox đủ phụ kiện + Bảo hành 12 tháng
iPhone 11 Promax 64G QSD 21.500 Fullbox đủ phụ kiện + Bảo hành 12 tháng
iPhone 11 Pro 64G QSD 17.500 Fullbox đủ phụ kiện + Bảo hành 12 tháng

IPHONE 12 – NEW 100%
TÊN SẢN PHẨM T-TRẠNG MODEL X-XỨ GIÁ GHI CHÚ
IPHONE 12 – 64GB BLUE Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
18.200.000
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 – 64GB GREEN Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 – 64GB RED Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 – 64GB BLACK Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 – 64GB SILVER Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 – 128GB BLUE Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 – 128GB GREEN Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 – 128GB RED Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 – 128GB BLACK Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 – 128GB WHITE Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 – 256GB BLUE Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 – 256GB GREEN Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 – 256GB RED Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 – 256GB BLACK Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 – 256GB WHITE Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin

IPHONE 12 PRO – NEW 100%
TÊN SẢN PHẨM T-TRẠNG MODEL X-XỨ GIÁ GHI CHÚ
IPHONE 12 PRO – 64GB BLUE Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
18.200.000
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PRO – 64GB GREEN Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PRO – 64GB RED Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PRO – 64GB BLACK Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PRO – 64GB SILVER Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PRO – 128GB BLUE Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PRO – 128GB GREEN Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PRO – 128GB RED Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PRO – 128GB BLACK Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PRO – 128GB WHITE Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PRO – 256GB BLUE Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PRO – 256GB GREEN Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PRO – 256GB RED Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PRO – 256GB BLACK Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PRO – 256GB WHITE Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin

IPHONE 12 PRO MAX – NEW 100%
TÊN SẢN PHẨM T-TRẠNG MODEL X-XỨ GIÁ GHI CHÚ
IPHONE 12 PRO MAX – 64GB BLUE Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
18.200.000
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PRO MAX – 64GB GREEN Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PRO MAX – 64GB RED Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PRO MAX – 64GB BLACK Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PRO MAX – 64GB SILVER Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PRO MAX – 128GB BLUE Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PRO MAX – 128GB GREEN Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PRO MAX – 128GB RED Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PRO MAX – 128GB BLACK Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PRO MAX – 128GB WHITE Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PRO MAX – 256GB BLUE Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PRO MAX – 256GB GREEN Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PRO MAX – 256GB RED Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PRO MAX – 256GB BLACK Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin
IPHONE 12 PRO MAX – 256GB WHITE Chưa Active 1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Nguyên seal Zin

 

 

 

Chính Sách Bảo hành

 

 

Thông Tin Liên Hệ:
TÍN MOBILE 118 Phú Lợi, Phường 2, Tp Sóc Trăng
Hotline : 0962111333
Mail: tinmobile.soctrang@gmail.com